Okrągła marka

Bezpłatna wysyłka na terenie Wielkiej Brytanii przy zamówieniach powyżej £70

Zaloguj się, aby zobaczyć przedmioty z listy życzeń!

Szukaj CRANBOURN®

Według kategorii

Kolekcje i atmosfery™

Zapachy i rośliny botaniczne

Przeglądaj według składników i składników botanicznych

Wewnątrz CRANBOURN®

Zasady i Warunki

Dziękujemy za odwiedzenie CRANBOURN® pod adresem www.cranbourn.com („Witryna”). Ten dokument (wraz z dokumentami, o których w nim mowa) określa warunki, na jakich możesz korzystać z Witryny.

Jeśli nie chcesz być związany tymi warunkami, nie powinieneś korzystać z tej strony. Korzystanie z witryny przez użytkownika będzie uważane za akceptację niniejszych warunków.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki, dlatego prosimy o zapoznawanie się z nimi za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę. Należy zachować kopię niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

1. O NAS

Witryna i Aplikacja są obsługiwane przez CRANBOURN (Holdings) Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 11692479, z siedzibą pod adresem 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

Nasz numer VAT to GB 311 7674 14. Możesz skontaktować się z nami za pomocą następującego adresu e-mail: enquiries@cranbourn.com.

2. KORZYSTANIE Z WITRYNY I/LUB APLIKACJI

Możesz korzystać z Witryny wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie przez Ciebie Witryny jest surowo zabronione. Użytkownik może sporadycznie drukować poszczególne strony internetowe, pod warunkiem, że nie drukuje całości lub znacznej części Witryny oraz że znaki towarowe i informacje dotyczące własności intelektualnej zawarte w Witrynie nie zostaną usunięte.

O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, nie wolno (bezpośrednio ani pośrednio) (i) kopiować, pobierać, przechowywać, udostępniać, rozpowszechniać, sprzedawać ani oferować sprzedaży całości lub jakiejkolwiek części treści lub Witryny lub Aplikacji, lub (ii) pobierać lub w inny sposób kopiować jakichkolwiek treści, plików lub danych z Witryny w celu tworzenia lub wypełniania bazy danych lub jakiejkolwiek publikacji.

3. REJESTRACJA

Nie możesz zarejestrować więcej niż jednego konta.

Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby zarejestrować się i przesłać komentarze lub zdjęcia za pośrednictwem Witryny.

Musisz podać aktualny e-mail, do którego masz regularny dostęp, ponieważ może być konieczne skontaktowanie się z Tobą w sprawie Twoich zgłoszeń.

Nie wolno: podszywać się lub próbować podszywać się pod inną osobę; ujawniać swoje hasło nikomu innemu; zezwalaj innym na korzystanie z Twojego konta lub na korzystanie z konta innej osoby. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zgłoszenia dokonane za pośrednictwem swojego konta. Jeśli podejrzewasz, że ktoś inny może mieć dostęp lub używać Twojego hasła lub konta, musisz jak najszybciej nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail enquiries@cranbourn.com

4. ŁĄCZENIE Z WITRYNĄ

Możesz wysłać znajomym e-mailem linki do naszych Witryn lub określonych stron w nich zawartych.

5. TWOJE TREŚCI – CO MOŻEMY ZROBIĆ

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania, edytowania lub usuwania całości lub części wszelkich przesłanych przez Ciebie treści, w tym między innymi wszelkich szczegółów zawartych w Twoim profilu (np. Twoje imię i nazwisko, miasto, kraj), wszelkich zdjęć lub komentarzy, które mogłeś przesłać („ Twoje Treści”).

Należy pamiętać, że przesyłając treść za pośrednictwem Witryny, wyrażasz zgodę na przesłanie wszelkich dostarczonych przez Ciebie obrazów do Wyszukiwarki Google lub innej wybranej przez nas wyszukiwarki.

Przesyłając Treści do Witryny, udzielasz nam wieczystej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, edytowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, udostępnianie, komunikowanie się, rozpowszechnianie i udzielanie podlicencji na Twoje Treści (w całości lub w części) w dowolnym celu. Mamy również prawo ujawnić Twoją tożsamość osobom trzecim, które twierdzą, że jakiekolwiek materiały opublikowane lub przesłane przez Ciebie za pośrednictwem Witryny stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności. Przesyłając swoje Treści, gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia tej licencji i zwalniasz nas z odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tej gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny. W zakresie dozwolonym przez prawo zrzekasz się swoich osobistych praw osobistych (np. prawa do bycia zidentyfikowanym jako autor lub sprzeciwu wobec obraźliwego traktowania) do swoich Treści. Kontynuuj publikowanie całości lub części Treści, w tym zdjęć, komentarzy, profilu, nazwy, miasta i kraju, nawet jeśli zmienisz zdanie i chcesz, abyśmy ją usunęli i/lub nie jesteś już zarejestrowany w Witrynie.

6. TWOJE TREŚCI – CZEGO NIE MOŻESZ ROBIĆ

Nie wolno przesyłać do Witryny żadnych materiałów, które są: zniesławiające, fałszywe lub wprowadzające w błąd; obraźliwe, grożące lub obelżywe; nieprzyzwoite lub o charakterze seksualnym; lub obraźliwe, rasistowskie, seksistowskie, wiekowe lub w inny sposób dyskryminujące osoby ze względu na ich stan cywilny, orientację seksualną lub przekonania religijne. Nie wolno przesyłać do Witryny żadnych materiałów, które mogą: zachęcać do przemocy; zachęcać lub nauczać zachowań, które są przestępstwem, powodują odpowiedzialność cywilną lub są w inny sposób niezgodne z prawem; naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich; reklamować dowolny produkt lub usługę; podszywać się pod inną osobę lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoją tożsamość, przynależność lub status; naruszyć wszelkie aktywne postępowania prawne, o których wiesz; wywołać u kogoś niepokój, niepokój lub niepokój; być technicznie szkodliwe (w tym między innymi wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, uszkodzone dane lub inne złośliwe lub szkodliwe oprogramowanie, dane, składniki lub zachowania); lub naruszać niniejsze Warunki lub naszą Politykę prywatności. Nie możesz przesyłać linków do żadnych stron internetowych. Nie możesz próbować obchodzić żadnych zabezpieczeń, które wprowadziliśmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i działania Witryny. Nie możesz ponownie przesyłać treści, o których wiesz, że zostały usunięte.

7. ZAWIESZENIE LUB ZAMKNIĘCIE KONTA

Możemy zawiesić i/lub usunąć dowolne konto użytkownika według własnego uznania. Główne powody, dla których konto może zostać zawieszone lub usunięte to:

Użytkownik nie przestrzegał Wytycznych lub niniejszego Regulaminu; i/lub wszelkie komentarze przesłane przez konto użytkownika zostały uznane za nieodpowiednie.

Powiadomimy Cię o każdym zawieszeniu e-mailem na adres podany podczas rejestracji lub przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Długość zawieszenia lub decyzji o usunięciu konta będzie zależeć od okoliczności. Jeśli Twoje konto zostanie zawieszone lub usunięte, nie możesz próbować ponownie zarejestrować lub przesłać treści za pośrednictwem innego konta bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

8. ODSZKODOWANIE

Zwolnisz nas z odpowiedzialności i zabezpieczysz nas przed wszelkimi stratami, wydatkami, kosztami i zobowiązaniami, które powstają w wyniku lub w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków.

9. TRANSAKCJE ZAWARTE ZA POŚREDNICTWEM STRONY

Umowy na dostawę towarów zawarte za pośrednictwem naszej Witryny podlegają naszym Warunkom dostawy. Nieautoryzowana odsprzedaż CRANBOURN® produkty są zabronione.

10. INTERNETOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Konsumenci, którzy mają problem z przedsiębiorcą w związku z produktem lub usługą zakupioną przez Internet, mogą rozstrzygnąć spór w ramach procedury internetowego rozstrzygania sporów („ODR”) Komisji Europejskiej. Jeśli masz problem z którymkolwiek z naszych produktów lub usług, możesz uzyskać dostęp do hiperłącza platformy ODR tutaj.

11. LINKI ZE STRONY

W przypadku, gdy Witryna lub Aplikacja zawiera łącza do innych witryn internetowych i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

O ile nie zaznaczono inaczej, nie jesteśmy powiązani komercyjnie z żadnymi produktami stron trzecich, o których mowa w naszej Witrynie lub w Aplikacji.

12. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Materiał wyświetlany na naszej Stronie jest dostarczany bez gwarancji, warunków lub rękojmi co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie naszej grupy spółek i powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyraźnie wyłączamy: wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności; oraz wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z Witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z Witryny, wszelkich stron internetowych z nią połączonych oraz wszelkich zamieszczonych materiałów na nim, w tym utratę dochodu lub przychodów, utratę biznesu, utratę zysków lub kontraktów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości firmy lub zmarnowany czas zarządzania lub biura, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem) naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia, pod warunkiem, że warunek ten nie wyklucza roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia materialnego lub jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z powyższych kategorii. Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani naszą odpowiedzialność za celowe wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do podstawowej sprawy, ani żadną inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

13 . DOSTĘP DO WITRYNY

Dostęp do naszej Witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczymy w naszej Witrynie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Witryna do działania częściowo opiera się na oprogramowaniu. Oprogramowanie zawiera błędy. Chociaż będziemy monitorować Witrynę i starać się naprawić błędy, nie możemy zagwarantować, że Witryna lub jakakolwiek pojedyncza funkcja Witryny będzie wolna od błędów, dostępna przez cały czas i/lub wolna od wirusów.

14. BRAK GWARANCJI

Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub dorozumianych warunków zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Wszystkie takie dorozumiane warunki i gwarancje są niniejszym wyłączone.

15. ZMIANY WITRYNY LUB APLIKACJI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości Witryny w dowolnym momencie. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do Witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Każdy materiał w Witrynie może być nieaktualny w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania takich materiałów.

16. OBAWY

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiału, który pojawia się w naszej Witrynie lub jeśli zauważysz coś, co Twoim zdaniem narusza niniejsze Warunki lub nasze Wytyczne, napisz do nas na adres: enquiries@cranbourn.com

17. WAŻNOŚĆ

Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność jakiejkolwiek innej części lub postanowienia.

18. CAŁA UMOWA

Niniejsze Warunki, Wytyczne oraz wszelkie dokumenty wyraźnie w nich przywołane stanowią całość umowy między nami i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, korespondencję, negocjacje, wcześniejsze ustalenia, porozumienia lub umowy między nami dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków. Każdy z nas przyjmuje do wiadomości, że żaden z nas nie polega ani nie będzie miał żadnych środków prawnych w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji (niewinnych lub wynikających z zaniedbania), które nie są określone w niniejszych Warunkach, Wytycznych lub dokumentach, do których się one odnoszą. . Każdy z nas przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jedynym dostępnym środkiem zaradczym w przypadku naruszenia niniejszych Warunków jest naruszenie umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza jednak ani nie wyłącza jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszustwo.

19. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu. Sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów dotyczących niniejszych Warunków.

Ładowanie...