Merkki roundel

Ilmainen toimitus Ison-Britannian mantereelle yli 70 punnan tilauksille

Ole hyvä ja kirjaudu sisään saadaksesi toivelistan kohteita!

Hae CRANBOURN®

Selaa Ingredient & Botanical mukaan

Tämä on lisenssisopimus sinun ja CRANBOURN:n välillä® joka selittää, kuinka sinä tai yrityksesi voit käyttää valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoleikkeitä (yksittäin ja yhdessä "sisältöä"), jotka lataat ja lisensoit CRANBOURN:stä®. Lataamalla sisältöä CRANBOURN:stä®, hyväksyt tämän sopimuksen ehdot.

Voit käyttää lisensoitua sisältöä millä tahansa tavalla alla myönnettyjen oikeuksien mukaisesti ja ilman rajoituksia (katso Rajoitettu käyttö alla). Näiden rajoitusten ja tämän sopimuksen muiden ehtojen mukaisesti.

Tässä sopimuksessa "käyttö" tarkoittaa lisensoidun aineiston kopioimista, jäljentämistä, muokkaamista, muokkaamista, synkronointia, esittämistä, näyttämistä, lähettämistä, julkaisemista tai muuta käyttöä. Muista lukea alla oleva Rajoitettu käyttö -osio poikkeuksia varten.

1. Rajoitettu käyttö:

Ei laitonta käyttöä.
Et saa käyttää sisältöä pornografisella, kunniaa loukkaavalla tai muulla laittomalla tavalla väkivallan tai vihan edistämiseen tai sovellettavien säännösten (mukaan lukien urheilusisällön, urheiluliigan tai hallintoelimen myöntämien rajoitusten tai valtuuksien) tai toimialan sääntöjen vastaisesti.

Ei muutoksia toimitukselliseen sisältöön.
"Toimitukselliseksi" tai "toimitukselliseksi tarkoitetuksi" merkittyä sisältöä voidaan leikata tai muuten muokata teknisen laadun vuoksi edellyttäen, että sisällön toimituksellinen eheys ei vaarannu, mutta sisältöä ei saa muutoin muuttaa.

Ei itsenäisen tiedoston käyttöä.
Et saa käyttää sisältöä millään tavalla, jonka avulla muut voivat ladata, purkaa tai jakaa sisältöä uudelleen erillisenä tiedostona (eli vain itse sisältötiedostoa, erillään projektista tai loppukäytöstä).

Ei vääriä tekijöitä.
Et saa antaa virheellisesti väittää, että olet suurelta osin lisensoidusta sisällöstä koostuvan teoksen alkuperäinen luoja. Et voi esimerkiksi luoda taideteoksia pelkästään lisensoidun sisällön perusteella ja väittää olevasi tekijä.

Ei toimituksellisen sisällön kaupallista käyttöä.
Ellei se ole nimenomaisesti valtuutettu CRANBOURN:ssä®, et saa käyttää "toimitukselliseksi" tai "toimitukselliseksi tarkoitetuksi" merkittyä sisältöä kaupallisiin, myynninedistämistarkoituksiin, mainoksiin, suosituksiin, mainontaan, uhkapeli-/vedonlyönti-/pelikäyttöön tai myyntitarkoituksiin. Tämäntyyppinen sisältö on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi toimituksellisiin tarkoituksiin, mikä tarkoittaa kuvaavia tarkoituksia, kuten uutisraportointia ja keskustelua ajankohtaisista tapahtumista tai muista ihmisille kiinnostavista aiheista.

Ei "on Demand" -tuotteita.
Ellei CRANBOURN ole nimenomaisesti valtuuttanut®, et saa käyttää sisältöä tilaustuotteiden yhteydessä (esim. tuotteet, joissa kolmas osapuoli on valinnut lisensoidun kuvan tällaisen tuotteen räätälöintiä varten tilaustyönä), mukaan lukien rajoituksetta postikortit, mukit, t-paidat, kalenterit, julisteet, näytönsäästäjät tai taustakuvat matkapuhelimissa tai vastaavat tuotteet, mukaan lukien tuotteiden myynti räätälöityjen verkkosivustojen kautta.

Ei sähköisiä malleja.
Ellei CRANBOURN ole nimenomaisesti valtuuttanut®, et saa käyttää sisältöä sähköisissä tai digitaalisissa malleissa, jotka on tarkoitettu jälleenmyyntiin tai muuhun jakeluun (esimerkiksi verkkosivustomallit, käyntikorttimallit, sähköiset onnittelukorttimallit ja esitteiden suunnittelumallit).

Ei käyttöä tavaramerkissä tai logossa.
Ellei CRANBOURN ole nimenomaisesti valtuuttanut®, et saa käyttää sisältöä (kokonaan tai osittain) tavaramerkin, mallimerkin, kauppanimen, liikenimen, palvelumerkin tai logon erottavana tai erottavana piirteenä. Lisäksi sinulla ei ole oikeutta rekisteröidä (millään lainkäyttöalueella) tällaista sisältöä (kokonaan tai osittain) tavaramerkiksi tai luottaa sellaisiin rekisteröinteihin, aikaisempaan käyttöön ja/tai kertyneeseen liikearvoon estääkseen kolmannen osapuolen käytön sisältöä tai vastaavaa sisältöä (mukaan lukien me, asiakkaamme tai tällaisen sisällön tekijänoikeuksien omistaja).

Ei koneoppimisen, tekoälyn tai biometrisen teknologian käyttöä.
Ellei CRANBOURN ole nimenomaisesti valtuuttanut®, et saa käyttää sisältöä (mukaan lukien tekstitystiedot, avainsanat tai muut sisältöön liittyvät metatiedot) koneoppimis- ja/tai tekoälytarkoituksiin tai mihinkään teknologioihin, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu luonnollisten henkilöiden tunnistamiseen.

Ei metatietojen hyödyntämistä.
Ellei CRANBOURN ole nimenomaisesti antanut lupaa®, et saa käyttää tekstitystietoja, avainsanoja, mukana olevaa tekstiä tai muita sisältöön liittyviä metatietoja sisällöstä erillään tai antaa kolmansille osapuolille pääsyn tai käyttää tällaisia sisältöön liittyviä tietoja.

Toimituksellisen sisällön tai oikeuksiin perustuvan videosisällön NFT-käyttö ei ole sallittua.
Ellei CRANBOURN ole nimenomaisesti valtuuttanut®, et saa käyttää mitään "toimitukselliseksi" tai "toimitukselliseksi tarkoitetuksi" merkittyä sisältöä tai mitään oikeudet täyttävää videosisältöä myyntiin tai muuhun jakeluun tarkoitetun muuttumattoman digitaalisen omaisuuden yhteydessä.

2. Immateriaalioikeudet.

Kaikki lisensoitu sisältö on joko CRANBOURN:n omistuksessa® tai sen sisällöntuottajia. CRANBOURN® ja sisällöntoimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä sopimuksessa. Et saa vaatia oikeutta tuloihin yhteisvalvontajärjestöltä, sosiaalisen median verkkosivustolta, sisällönjakoalustalta tai muulta kolmannelta osapuolelta lisensoidun sisällön valokopioinnista, digitaalisesta kopioinnista, jakamisesta, jakelusta tai muusta toissijaisesta käytöstä.

2.1 Nimeä:

Jos käytät sisältöä toimituksellisiin tai akateemisiin tarkoituksiin, sinun on sisällytettävä maininta sisällön viereen tai tuotantopisteisiin. Hyvityksen tulee olla seuraavassa muodossa tai muuten CRANBOURN:n sisällön mukana tulevassa tekstitystiedoissa määrätyllä tavalla® verkkosivusto: "[Valokuvaajan nimi]/ [Kokoelman nimi] CRANBOURN:n kautta®.”

Jos lisensoitua sisältöä käytetään audio-/visuaalisessa tuotannossa, jossa hyvitykset myönnetään muille lisensoidun materiaalin tarjoajille, sinun on sisällytettävä maininta vastaavassa koossa ja sijoittelussa. Hyvityksen tulee olla seuraavassa muodossa tai muuten CRANBOURN:n sisällön mukana tulevassa tekstitystiedoissa määrätyllä tavalla® verkkosivusto: "[Video] [Kuva] toimittaa [Artist Name]/[Collection Name] CRANBOURN:n kautta®.”

Voit käyttää nimeä CRANBOURN® ja/tai sen sisällöntarjoajia tarpeen mukaan nimen antamiseksi. Et kuitenkaan saa muuten käyttää heidän nimiään, logojaan tai tavaramerkkejään ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa.

2.2 Irtisanominen/Peruutus/Peruuttaminen:

CRANBOURN® voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa, jos rikot mitä tahansa tämän tai minkä tahansa muun CRANBOURN:n kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja®, jolloin sinun on välittömästi: lopetettava sisällön käyttö, poistettava tai tuhottava kopiot ja pyydettäessä vahvistettava CRANBOURN:lle® kirjallisesti, että olet noudattanut näitä vaatimuksia.

Sosiaalisen median lopettaminen. Jos käytät sisältöä sosiaalisen median alustalla tai muulla kolmannen osapuolen verkkosivustolla ja alusta tai verkkosivusto käyttää (tai ilmoittaa aikovansa käyttää) sisältöä omaan tarkoitukseen tai tavalla, joka on vastoin tätä sopimusta, oikeudet Tällaiseen käyttöön myönnetty käyttö päättyy välittömästi ja siinä tapauksessa CRANBOURN:n jälkeen®suostut poistamaan kaiken sisällön tällaiselta alustalta tai verkkosivustolta.

3. Yleiset määräykset.

3.1 Tehtävä:

Tämä sopimus on sinulle henkilökohtainen, etkä voi siirtää sitä ilman CRANBOURN:tä®etukäteen kirjallisella suostumuksella. CRANBOURN® voi siirtää tämän sopimuksen ilman erillistä ilmoitusta tai suostumusta mille tahansa yrityksen tytäryhtiölle tai mille tahansa seuraajalle, mikäli tämä taho sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

3.2 Tarkastus:

Suostut toimittamaan CRANBOURN:n kohtuullisella varoitusajalla® näytekopiot projekteista tai loppukäytöistä, jotka sisältävät lisensoitua sisältöä, mukaan lukien tarjoamalla CRANBOURN® jolla on maksuton pääsy mille tahansa maksulliselle tai muuten rajoitetulle verkkosivustolle tai alustalle, jolla sisältöä toistetaan. Lisäksi kohtuullisella varoitusajalla CRANBOURN® voi harkintansa mukaan joko omien työntekijöidensä tai kolmannen osapuolen kautta tarkastaa tähän sopimukseen suoraan liittyviä tietojasi ja lisensoidun sisällön käyttöä varmistaakseen tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen.

3.3 Elektroninen tallennus:

Suostut säilyttämään tekijänoikeussymbolin, nimen CRANBOURN®, sisällön tunnistenumero ja kaikki muut tiedot tai metatiedot, jotka voidaan upottaa alkuperäisen sisällön sisältävään sähköiseen tiedostoon ja ylläpitää asianmukaista suojausta sisällön suojaamiseksi kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä. Voit tehdä yhden (1) kopion sisällöstä varmuuskopiointia varten.

3.4 Sovellettava laki/välimiesmenettely.

Englannin ja Walesin lait Yhdistyneessä kuningaskunnassa hallitsevat tätä sopimusta. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti sitovalla, luottamuksellisella välimiesmenettelyllä yhden välimiehen toimesta, joka valitaan kohdan i) välimiehen valintaa koskevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jos olet Pohjois-Amerikassa: JAMSin nopeutettuja menettelyjä sen kattavassa välimiesmenettelyssä. Säännöt ja menettelyt ("JAMS"); tai ii) jos olet Pohjois-Amerikan ulkopuolella: International Center for Dispute Resolution (”ICDR”) tai JAMS (sovellettavat säännöt ovat sinun harkintasi mukaan), voimassa päivänä, jona välimiesmenettely aloitetaan yhdessä seuraavista lainkäyttöalueista (sen mukaan, mikä on sinua lähinnä): New York, New York; Lontoo, Englanti; Pariisi, Ranska; München, Saksa; Madrid, Espanja; Milano, Italia; Sydney, Australia; Tokio, Japani; tai Singapore. Välimiesmenettely suoritetaan englanniksi, ja kaikki asiakirjat on esitettävä ja talletettava englanniksi. Välimiehen päätös on lopullinen ja osapuolia sitova, ja välitystuomio voidaan tehdä ja panna täytäntöön missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus kansainvälisten tavaroiden kauppasopimuksista ei koske tätä sopimusta. Voittavalla osapuolella on oikeus saada takaisin kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka liittyvät sen vaatimuksen tai puolustuksen siihen osaan, johon se ratkaisee, ja mahdolliset vastakkaiset kulut hyvitetään. Huolimatta edellä mainitusta, CRANBOURN® on oikeus aloittaa ja nostaa syytteeseen mikä tahansa oikeudellinen tai oikeudenmukainen toimi tai menettely missä tahansa toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimessa saadakseen kieltomääräyksen tai muun suojan sinua vastaan siinä tapauksessa, että CRANBOURN:n mielestä®, tällainen toimenpide on tarpeen tai toivottavaa CRANBOURN:n suojaamiseksi®immateriaalioikeuksia. Osapuolet sopivat, että muutoin sovellettavista vanhentumisajoista huolimatta välimiesmenettely aloitetaan kahden vuoden kuluessa kanteen johtaneista toimista, tapahtumista tai tapahtumista.

3.5 Erotettavuus:

Jos yksi tai useampi tämän sopimuksen ehdoista todetaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen, laillisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tällaisia säännöksiä olisi tarkistettava vain siltä osin kuin on tarpeen niiden täytäntöönpanokelpoisuuden varmistamiseksi.

3.6 Luopuminen:

Kummankaan osapuolen toimia, lukuun ottamatta nimenomaista kirjallista luopumista, ei voida tulkita luopumiseksi tämän sopimuksen määräyksistä.

Käyttäjä ei noudattanut ohjeita tai näitä ehtoja; ja/tai mikä tahansa käyttäjätilin lähettämä kommentti katsottiin sopimattomaksi.

3.7 Koko sopimus:

Mitään tämän sopimuksen ehtoja tai ehtoja ei saa lisätä tai poistaa, ellei niitä ole tehty kirjallisesti ja molempien osapuolten kirjallisesti hyväksymä tai CRANBOURN:n antama sähköisesti.® ja hyväksymäsi. Jos tämän sopimuksen ehdot ja lähettämäsi ostotilauksen ehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Ilmoitus. Kaikki ilmoitukset on lähetettävä osoitteeseen CRANBOURN® tämän sopimuksen mukaisesti tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Kaikki sinulle lähetetyt ilmoitukset lähetetään sähköpostitse tililläsi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Antaa palautetta
Ladataan...