Bijen & Botanische producten™

Explore our Bees & Botanicals™ fragrance candle collections, made with a 100% sustainably harvested blend of bees and vegetable wax for the ultimate clean natural burn. Say no to burning paraffin or mineral waxes.

Our fragrances are created in collaboration with leading international perfumers, combining the finest botanicals and essential oils and utilising cutting-edge perfumery techniques. CRANBOURN® ondersteunt het behoud van bijen en bestuivers. We zijn gecertificeerd en geaccrediteerd door B Corp, Leaping Bunny (Cruelty-Free International) en de Vegetarische Society. #AnotherWay

De evolutie van bijen

Bijensoorten komen over de hele wereld voor, behalve Antarctica. Bijen evolueerden enkele honderden miljoenen jaren geleden weg van hun voorouders van roofwespen, wat de evolutie van bloeiende planten weerspiegelt. Ze begonnen zich te voeden met stuifmeel in ruil voor een bestuivingsdienst – dit is waar de onderling afhankelijke relatie tussen bijen en planten begon.

De nederige honingbij

Er zijn meer dan 20.000 soorten, waarbij de gemakkelijk herkenbare ondersoort van de honingbij (Apis) slechts een klein deel van de totale bijensoort vertegenwoordigt. De bekendste bij is de Westerse honingbij (Apis mellifera), die al sinds de vroege menselijke beschaving wordt gedomesticeerd voor de productie van honing en was en de bestuiving van gewassen. Honingbijen zijn zeer sociaal en leven in grote, goed georganiseerde complexe familiegroepen, terwijl andere bijensoorten solitair zijn.

Botanische producten, bijen en bestuiving

De evolutie van planten enkele honderden miljoenen jaren geleden zag een overvloed aan bloeiende soorten, waardoor een groep vegetarische wespen in bijen kon evolueren. Bijen hebben meer olfactorische (geur)receptoren dan andere insecten. Hierdoor kunnen ze verschillende plantensoorten herkennen, sociaal communiceren en leden van hun korf herkennen.

Het dieet van een bij

Het dieet van een bij bestaat uit stuifmeel en nectar. Door de activiteit van bijen in een bloem zijn ze bijzonder effectieve bestuivers en vanuit menselijk perspectief zeer belangrijk, zowel in de landbouw als in de economie. Zodra een bij nieuwe bloemen heeft geïdentificeerd, keert zij terug naar haar korf met monsters van de nieuwe botanische bron en deelt zij haar locatie met de kolonie.

Bijen en menselijke beschaving

Sinds het begin van de beschaving zijn honingbijen zeer nuttig gebleken bij het leveren van honing, was en koninginnengelei. De vroege mensen waren jager-verzamelaars en ze zouden bijennesten (bijenkorven) zijn tegengekomen, meestal in bomen, die ze oogstten.

Grottekeningen en kunst uit het stenen tijdperk documenteren de relatie tussen mens en bij. De vroegst gedocumenteerde bijenteelt (bijenteelt) vond plaats in het oude Egypte en Griekenland, met de bouw van bijenkorven, waardoor de bouw van bijenkorven en de domesticatie van de honingbij mogelijk werd. Tegenwoordig wordt de gedomesticeerde westerse honingbij door imkers over de hele wereld in bijenkorven gehouden voor bestuivingsdoeleinden en de productie van honing, was en koninginnengelei.

Hoe bijenwas wordt gevormd

Bijenwas is een hoogwaardige natuurlijke was die wordt geproduceerd door honingbijen. De was wordt tot schubben gevormd door wasproducerende klieren op de buik van werkbijen, die het bij de korf weggooien. Bijenkorfwerkbijen verzamelen het vervolgens en gebruiken het om cellen te maken voor honingopslag en larvale bescherming in de korf.

Bijenwas en kaarsen maken

Bijenwas wordt al gebruikt sinds de vroege geschiedenis van het maken van kaarsen. Bijenwas wordt vaak gebruikt als ingrediënt in cosmetica, gezondheidsproducten, poetsmiddelen (hout en leer), smeermiddelen en als waterdichtingsmiddel.

Een van de meest unieke eigenschappen van bijenwas is het vermogen om de lucht te zuiveren. Bijenwaskaarsen stoten negatieve ionen uit als ze branden. Deze negatieve ionen neutraliseren verontreinigende stoffen in de lucht, waardoor stof, schimmelsporen en rondzwevende nare geuren worden verwijderd. Bijenwas is eetbaar, heeft een even verwaarloosbare toxiciteit en is goedgekeurd voor gebruik in de voeding in de meeste landen, waaronder de EU.

De wereld voeden

In een artikel in Forbes Magazine uit 2019 werd opgemerkt dat bijen het grootste deel van de wereldwijde bestuiving van gewassen voor hun rekening nemen.

'Elk seizoen levert bestuiving door honingbijen, inheemse bijen en vliegen miljarden dollars (VS) aan economische waarde op. Tussen $235 en $577 miljard (VS) aan jaarlijkse wereldwijde voedselproductie is afhankelijk van hun bijdrage.'

Het belang van bijen

In 2019 werd de westelijke honingbij op de rode lijst van de IUCN geplaatst nadat uit talrijke onderzoeken bleek dat de soort in heel Europa aanzienlijk was afgenomen. Zowel wilde als gedomesticeerde honingbijpopulaties hebben geleden onder pesticiden, ziekten, plagen en verlies van natuurlijke habitat. De achteruitgang van honingbijen baart zorgen over de biodiversiteit en het risico op stijgende voedselprijzen en voedseltekorten, naarmate de bestuiving door bijen afneemt. Door de afname van bijen zijn boeren in sommige delen van de wereld gedwongen om over te schakelen op kunstmatige bestuiving met de hand, wat zowel duur als arbeidsintensief is.

Bij CRANBOURN®, zijn we gepassioneerd over het ondersteunen van bijen en andere soorten bestuivers, die fundamenteel zijn voor de gezondheid van onze natuurlijke ecosystemen.