Firminis roundelis

Nemokamas pristatymas JK žemyninėje dalyje užsakant daugiau nei 70 GBP

Please Login For Wishlist Items!

Ieškoti CRANBOURN®

Sąlygos ir nuostatos

Dėkojame, kad apsilankėte CRANBOURN® svetainėje www.cranbourn.com (toliau – svetainė). Šiame dokumente (kartu su jame nurodytais dokumentais) nurodomos sąlygos, kuriomis galite naudotis Svetaine.

Jei nenorite laikytis šių taisyklių ir sąlygų, neturėtumėte naudotis svetaine. Jūsų naudojimasis svetaine bus laikomas jūsų sutikimu su šiomis sąlygomis.

Kartkartėmis galime keisti šias Sąlygas, todėl peržiūrėkite jas kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje. Turėtumėte išsaugoti šių taisyklių ir sąlygų kopiją, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

1. APIE MUS:

Svetainę ir programą valdo CRANBOURN (Holdings) Limited, Anglijoje ir Velse registruota įmonė, kurios įmonės numeris 11692479, kurios registruota buveinė yra 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

Mūsų PVM mokėtojo kodas yra GB 311 7674 14. Su mumis galite susisiekti šiuo el. pašto adresu: [email protected].

2. SVETAINE IR (ARBA) PROGRAMOS NAUDOJIMAS

Svetainę galite naudoti tik asmeniniam naudojimui. Bet koks komercinis jūsų svetainės naudojimas yra griežtai draudžiamas. Jums leidžiama retkarčiais spausdinti atskirus tinklalapius su sąlyga, kad nespausdinate visos svetainės ar didelės jos dalies ir nepašalinami Svetainėje esantys prekių ženklai ir intelektinės nuosavybės pranešimai.

Jei šiose taisyklėse ir sąlygose nenurodyta kitaip, jūs neturite (tiesiogiai ar netiesiogiai) (i) kopijuoti, atsisiųsti, saugoti, padaryti prieinamą, platinti, parduoti ar siūlyti parduoti viso turinio, svetainės ar programos ar jo dalies, arba (ii) atsisiųsti ar kitaip kopijuoti bet kokį turinį, failus ar duomenis iš Svetainės, kad būtų sukurta ar užpildyta bet kokia duomenų bazė ar publikacija.

3. REGISTRACIJA

Negalite registruoti daugiau nei vienos paskyros.

Turite būti ne jaunesni kaip 18 metų, kad galėtumėte registruotis ir teikti komentarus ar nuotraukas svetainėje.

Turite pateikti naujausią el. pašto adresą, prie kurio turėtumėte nuolatinę prieigą, nes mums gali prireikti su jumis susisiekti dėl jūsų pateiktų dokumentų.

Jūs neturite: apsimetinėti kitu asmeniu arba bandyti apsimesti kitu asmeniu; atskleisti savo slaptažodį kam nors kitam; leisti kam nors kitam naudotis jūsų paskyra arba naudoti kieno nors kito paskyrą. Jūs esate atsakingi už visus duomenis, pateiktus per savo paskyrą. Jei įtariate, kad kažkas kitas gali turėti prieigą prie jūsų slaptažodžio ar paskyros arba jais naudojasi, turite kuo greičiau mums pranešti el. [email protected]

4. NUORODOS SU SVETAINE

Savo draugams galite el. paštu siųsti nuorodas į mūsų svetaines arba konkrečius jose esančius puslapius.

5. JŪSŲ TURINYS – KĄ MUMS LEIDŽIA DARYTI

Pasiliekame teisę skelbti, redaguoti arba pašalinti visą ar dalį bet kokio jūsų pateikto turinio, įskaitant bet neapsiribojant bet kokia jūsų profilyje esančia informacija (pvz., jūsų vardas, miestas, šalis), bet kokias nuotraukas ar komentarus, kuriuos galėjote pateikti (“ Jūsų turinys“).

Atkreipkite dėmesį, kad pateikdami turinį per svetainę sutinkate, kad visi jūsų pateikti vaizdai būtų įkeliami į „Google“ vaizdus ar bet kurią kitą mūsų pasirinktą paieškos programą.

Pateikdami turinį į svetainę, jūs suteikiate mums nuolatinę, nemokamą, pasaulinę, neatšaukiamą, neišskirtinę licenciją naudoti, kopijuoti, redaguoti, pritaikyti, skelbti, versti, padaryti prieinamą, perduoti, platinti ir sublicencijuoti Jūsų turinį. (visiškai arba iš dalies) bet kokiam tikslui. Mes taip pat turime teisę atskleisti jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri teigia, kad bet kokia jūsų per svetainę paskelbta ar įkelta medžiaga pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises arba teisę į privatumą. Pateikdami savo turinį jūs garantuojate, kad turite teisę suteikti šią licenciją ir atlyginate mums nuostolius už bet kokį šios garantijos pažeidimą. Mes nesame atsakingi ir neatsakome jokiai trečiajai šaliai už jūsų ar bet kurio kito Svetainės naudotojo paskelbtos medžiagos turinį ar tikslumą. Tiek, kiek leidžia įstatymai, atsisakote savo neturtinių teisių (pvz., teisės būti identifikuotam kaip autoriumi arba prieštarauti žeminančiam elgesiui) į savo turinį. Toliau skelbti visą arba dalį savo turinio, įskaitant nuotraukas, komentarus, profilį, vardą, miestą ir šalį, net jei persigalvojote ir norite, kad jį pašalintume ir (arba) nebesate užsiregistravę svetainėje.

6. JŪSŲ TURINYS – KO JUMS NELEISTA DARYTI

Jūs negalite pateikti Svetainei jokios medžiagos, kuri yra: šmeižikiška, melaginga ar klaidinanti; įžeidžiantis, grasinantis ar įžeidžiantis; nepadorus arba seksualinio pobūdžio; arba įžeidžiantis, rasistinis, seksistinis, amžiaus šalininkas arba kitaip diskriminuojantis asmenis dėl jų šeiminės padėties, seksualinės orientacijos ar religinių įsitikinimų. Jūs neturite pateikti Svetainei jokios medžiagos, kuri gali: skatinti smurtą; skatinti arba mokyti elgesio, kuris yra baudžiamasis nusikaltimas, užtraukia civilinę atsakomybę arba yra kitaip neteisėtas; pažeisti bet kokias trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises; reklamuoti bet kokį produktą ar paslaugą; apsimetinėti kitu asmeniu arba kitaip klaidingai pateikti savo tapatybę, priklausomybę ar statusą; pakenkti bet kokiems aktyviems teisminiams procesams, apie kuriuos žinote; sukelti kam nors nerimą, nerimą ar kančią; būti techniškai žalingi (įskaitant, be apribojimų, kompiuterinius virusus, logines bombas, Trojos arklius, kirminus, sugadintus duomenis ar kitą kenkėjišką ar žalingą programinę įrangą, duomenis, komponentus ar elgesį); arba pažeisti šias taisykles ir sąlygas arba mūsų privatumo politiką. Negalite pateikti nuorodų į jokias svetaines. Jūs neturite bandyti apeiti jokių apsaugos priemonių, kurias įdiegėme dėl Svetainės saugumo ir veikimo. Negalite iš naujo pateikti turinio, apie kurį žinote, kad jis buvo pašalintas.

7. PASKYROS SUSTABDYMAS ARBA NUTRAUKIMAS

Savo nuožiūra galime sustabdyti ir (arba) ištrinti bet kurią vartotojo paskyrą. Pagrindinės priežastys, dėl kurių paskyra gali būti sustabdyta arba ištrinta:

Naudotojas nesilaikė Rekomendacijų arba šių Taisyklių ir sąlygų; ir (arba) bet koks vartotojo paskyros pateiktas komentaras buvo laikomas netinkamu.

Apie bet kokį sustabdymą informuosime el. paštu adresu, kurį nurodėte registruodamiesi arba kai kitą kartą bandysite prisijungti prie paskyros. Sustabdymo trukmė arba sprendimas ištrinti paskyrą priklausys nuo aplinkybių. Jei jūsų paskyra laikinai sustabdyta arba ištrinta, neturite bandyti iš naujo registruotis arba pateikti turinio per kitą paskyrą be išankstinio raštiško mūsų sutikimo.

8. ATMOKA

Jūs atlyginsite mums nuostolius, išlaidas, išlaidas ir įsipareigojimus, atsirandančius dėl šių Sąlygų pažeidimo arba dėl to.

9. SANDORIAI, SUDARYTI PER SVETAINĘ

Prekių tiekimo sutartims, sudarytoms per mūsų svetainę, taikomos mūsų tiekimo sąlygos. Neteisėtas CRANBOURN perpardavimas® produktai yra draudžiami.

10. GINČŲ SPRENDIMAS INTERNETU

Vartotojai, turintys problemų su prekiautoju dėl internetu įsigytos prekės ar paslaugos, gali išspręsti ginčą taikydami Europos Komisijos internetinio ginčų sprendimo (angl. ODR) procedūrą. Jei kiltų problemų dėl bet kurio iš mūsų produktų ar paslaugų, ODR platformos hipersaitą galite pasiekti čia.

11. NUORODOS IŠ SVETAINĖS

Kai Svetainėje arba Programoje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių teikiamus išteklius, šios nuorodos pateikiamos tik jūsų informacijai. Mes nekontroliuojame tų svetainių ar išteklių turinio ir neprisiimame atsakomybės už juos arba už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti jums naudojant jas.

Jei nenurodyta kitaip, nesame komerciškai susiję su jokiais trečiųjų šalių produktais, kurie minimi mūsų svetainėje arba programoje.

12. MŪSŲ ATSAKOMYBĖ

Mūsų Svetainėje rodoma medžiaga teikiama be garantijų, sąlygų ar garantijų dėl jos tikslumo. Tiek, kiek leidžia įstatymai, mes, kiti mūsų įmonių grupės nariai ir su mumis susijusios trečiosios šalys aiškiai neįtraukiame: visų sąlygų, garantijų ir kitų sąlygų, kurias kitu atveju galėtų numatyti įstatymai, bendroji teisė ar nuosavybės teisė; ir bet kokią atsakomybę už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą, kuriuos patyrė bet kuris vartotojas, susijęs su Svetaine arba su Svetainės naudojimu, negalėjimu naudotis ar naudojimo rezultatais, su ja susijusiomis svetainėmis ir bet kokia paskelbta medžiaga. apie tai, įskaitant pajamų ar pajamų praradimą, verslo praradimą, pelno ar sutarčių praradimą, numatomų santaupų praradimą, duomenų praradimą, prestižo praradimą arba sugaištą valdymo ar biuro laiką, neatsižvelgiant į tai, ar tai įvyko dėl delikto (įskaitant aplaidumą) sutarties pažeidimo. arba kitaip, net jei galima numatyti, su sąlyga, kad ši sąlyga netrukdys pareikšti pretenzijų dėl jūsų materialaus turto praradimo ar sugadinimo arba bet kokių kitų pretenzijų dėl tiesioginių finansinių nuostolių, kurių neatmeta nė viena iš aukščiau nurodytų kategorijų. Tai neturi įtakos mūsų atsakomybei už mirtį ar asmens sužalojimą, atsiradusį dėl mūsų aplaidumo, nei mūsų atsakomybei už apgaulingą klaidingą informaciją ar klaidingą pateikimą esminiu dalyku, nei bet kokiai kitai atsakomybei, kurios negalima atmesti ar apriboti pagal galiojančius įstatymus.

13 . PASIEKTI Į SVETAINĘ

Prieiga prie mūsų svetainės leidžiama laikinai, ir mes pasiliekame teisę be įspėjimo atšaukti arba pakeisti savo svetainėje teikiamą paslaugą. Mes neprisiimame atsakomybės, jei dėl kokios nors priežasties mūsų Svetainė bus nepasiekiama bet kuriuo metu ar tam tikrą laikotarpį.

Svetainės veikimas iš dalies priklauso nuo programinės įrangos. Programinė įranga turi klaidų. Nors mes stebėsime Svetainę ir stengsimės taisyti klaidas, negalime garantuoti, kad svetainė ar bet kuri atskira svetainės funkcija bus be klaidų, bus prieinama visą laiką ir (arba) be virusų.

14. JOKIŲ GARANTIJŲ

Neteikiame jokios tiesioginės ar numanomos garantijos, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias numanomas garantijas arba numanomas sąlygas dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui ar nepažeidimo. Visos tokios numanomos sąlygos ir garantijos yra neįtraukiamos.

15. SVETAINĖS AR PROGRAMOS PAKEITIMAI

Pasiliekame teisę bet kada keisti Svetainės turinį. Esant poreikiui, galime sustabdyti prieigą prie Svetainės arba ją uždaryti neribotam laikui. Bet kuri Svetainėje esanti medžiaga bet kuriuo metu gali būti pasenusi, ir mes neįsipareigoti tokios medžiagos atnaujinti.

16. NURODYMAI

Jei nerimaujate dėl mūsų svetainėje rodomos medžiagos arba jei matote kažką, kas, jūsų manymu, pažeidžia šias Sąlygas ar mūsų gaires, atsiųskite mums el. [email protected]

17. GALIOJIMAS

Jei kuri nors šių Sąlygų dalis ar nuostata bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos jokios kitos dalies ar nuostatos galiojimui.

18. VISAS SUTARTIS

Šios sąlygos, Gairės ir bet kuris jose aiškiai nurodytas dokumentas sudaro visą mūsų susitarimą ir pakeičia visas ankstesnes diskusijas, susirašinėjimą, derybas, ankstesnį susitarimą, supratimą ar susitarimą tarp mūsų, susijusių su šių Sąlygų dalyku. Kiekvienas pripažįstame, kad nė vienas iš mūsų nepasitikime ir neturėsime jokių teisių gynimo priemonių, susijusių su jokiais pareiškimais ar garantijomis (nesvarbu, ar tai buvo padaryta nekaltai ar dėl aplaidumo), kurie nėra nurodyti šiose sąlygose, Gairėse ar jose nurodytuose dokumentuose. . Kiekvienas iš mūsų pripažįsta ir sutinka, kad vienintelė jam prieinama teisių gynimo priemonė pažeidus šias Sąlygas yra sutarties pažeidimas pagal šias Sąlygas. Tačiau jokia šiose taisyklėse ir sąlygose nėra jokios atsakomybės už sukčiavimą apriboti ar pašalinti.

19. JURISDIKCIJA IR TAIKOMA TEISĖ

Šioms taisyklėms ir sąlygoms taikomi Anglijos įstatymai. Anglijos teismai turi išimtinę jurisdikciją bet kokiems ginčams, susijusiems su šiomis sąlygomis ir sąlygomis.

Įkeliama...
Uždarykite Greitą peržiūrą