Kaubamärgi roundel

Tasuta kohaletoimetamine Ühendkuningriigi maismaale üle 70 naela tellimustele

Please Login For Wishlist Items!

Otsi CRANBOURN®

Tingimused

Täname teid CRANBOURN külastamise eest® veebisait aadressil www.cranbourn.com (edaspidi "sait"). See dokument (koos selles viidatud dokumentidega) kirjeldab tingimusi, mille alusel võite saiti kasutada.

Kui te ei soovi end nende tingimustega siduda, ei tohiks te saiti kasutada. Saidi kasutamist loetakse nende tingimustega nõustumiseks.

Võime neid nõudeid ja tingimusi aeg-ajalt muuta, seega vaadake need üle iga kord, kui saiti külastate. Peaksite salvestama nende nõuete ja tingimuste koopia edaspidiseks kasutamiseks.

1. MEIST:

Saiti ja rakendust haldab CRANBOURN (Holdings) Limited, Inglismaal ja Walesis registreeritud ettevõte numbri 11692479 all, mille registrijärgne asukoht on 1 The Green, Richmond, Surrey, TW9 1PL.

Meie KMKR number on GB 311 7674 14. Saate meiega ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: [email protected].

2. SAIDI JA/VÕI RAKENDUSE KASUTAMINE

Saate saiti kasutada ainult isiklikuks otstarbeks. Saidi igasugune äriline kasutamine teie poolt on rangelt keelatud. Teil on lubatud aeg-ajalt printida üksikuid veebilehti tingimusel, et te ei prindi kogu saiti või olulist osa sellest ning et saidil olevaid kaubamärke ja intellektuaalomandi teatisi ei eemaldata.

Kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei tohi te (otseselt ega kaudselt) (i) kopeerida, alla laadida, salvestada, kättesaadavaks teha, levitada, müüa ega pakkuda müüa kogu sisu või saiti või rakendust või selle osa või (ii) alla laadida või muul viisil kopeerida saidilt mis tahes sisu, faile või andmeid, et luua või täita mis tahes andmebaasi või väljaannet.

3. REGISTREERIMINE

Te ei tohi registreerida rohkem kui ühte kontot.

Saidi kaudu registreerumiseks ja kommentaaride või fotode esitamiseks peate olema vähemalt 18-aastane.

Peate esitama ajakohase e-posti aadressi, millele teil on korrapärane juurdepääs, kuna meil võib olla vaja teie esildiste asjus teiega ühendust võtta.

Te ei tohi: esineda teise isikuna ega püüda esineda teise isikuna; avaldage oma parool kellelegi teisele; lubada kellelgi teisel oma kontot kasutada või kellegi teise kontot kasutada. Vastutate kõigi oma konto kaudu tehtud esildiste eest. Kui kahtlustate, et kellelgi teisel võib olla juurdepääs teie paroolile või kontole või keegi teine kasutab seda, peate sellest meid võimalikult kiiresti teavitama, saates e-kirja [email protected]

4. SAIDI LINGIMINE

Võite saata oma sõpradele meililinke meie saitidele või selle konkreetsetele lehtedele.

5. TEIE SISU – MIDA MEIL ON LUBATUD TEHA

Jätame endale õiguse avaldada, redigeerida või eemaldada kogu teie esitatud sisu või osa sellest, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie profiilis sisalduvad üksikasjad (nt teie nimi, linn, riik), mis tahes fotod või teie esitatud kommentaarid (“ Teie sisu”).

Pange tähele, et saidi kaudu sisu esitades nõustute teie esitatud piltide üleslaadimisega teenusesse Google Images või muusse meie valitud otsingumootorisse.

Esitades saidile sisu, annate meile alalise, kasutustasuta, ülemaailmse, tühistamatu, mitteainuõigusliku litsentsi teie sisu kasutamiseks, kopeerimiseks, redigeerimiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks, kättesaadavaks tegemiseks, edastamiseks, levitamiseks ja all-litsentsimiseks. (täielikult või osaliselt) mis tahes eesmärgil. Samuti on meil õigus avaldada teie identiteet mis tahes kolmandale osapoolele, kes väidab, et teie saidi kaudu postitatud või üles laaditud materjal rikub nende intellektuaalomandi õigusi või õigust privaatsusele. Oma sisu esitamisega garanteerite, et teil on õigus anda see litsents ja hüvitate meile selle garantii mis tahes rikkumise eest. Me ei vastuta ega vastuta ühegi kolmanda osapoole ees teie või mõne teise saidi kasutaja postitatud materjalide sisu või täpsuse eest. Seadusega lubatud ulatuses loobute oma sisuga seotud moraalsetest õigustest (nt õigusest olla tuvastatud autorina või esitada vastuväiteid halvustavale kohtlemisele). Jätkake oma sisu, sealhulgas fotode, kommentaaride, profiili, nime, linna ja riigi avaldamist täielikult või osaliselt, isegi kui muudate meelt ja soovite, et me selle eemaldaksime ja/või te pole enam saidil registreeritud.

6. TEIE SISU – MIDA TEIL EI TOHI TEHA

Te ei tohi saidile esitada materjali, mis on: laimav, vale või eksitav; solvav, ähvardav või solvav; nilbe või seksuaalse iseloomuga; või solvav, rassistlik, seksistlik, ealine või mis muul viisil diskrimineerib inimesi nende perekonnaseisu, seksuaalse sättumuse või usuliste veendumuste alusel. Te ei tohi saidile esitada materjali, mis tõenäoliselt: õhutab vägivalda; julgustada või õpetada käitumist, mis on kuritegu, toob kaasa tsiviilvastutuse või on muul viisil ebaseaduslik; rikkuda mis tahes kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi; reklaamida mis tahes toodet või teenuseid; esineda kellegi teisena või esitada muul viisil valesti teie identiteeti, kuuluvust või staatust; piirata kõiki aktiivseid kohtumenetlusi, millest olete teadlik; tekitada kellegi ärevust, ärevust või stressi; olema tehniliselt kahjulikud (sealhulgas, kuid mitte ainult, arvutiviirused, loogikapommid, Trooja hobused, ussid, rikutud andmed või muu pahatahtlik või kahjulik tarkvara, andmed, komponendid või käitumine); või rikute neid nõudeid ja tingimusi või meie privaatsuspoliitikat. Te ei tohi esitada linke ühelegi veebisaidile. Te ei tohi püüda mööda hiilida mis tahes kaitsest, mille oleme saidi turvalisuse ja toimimise tagamiseks kehtestanud. Te ei tohi uuesti esitada sisu, mille eemaldamisest teate.

7. KONTO PEATAMINE VÕI LÕPETAMINE

Võime peatada ja/või kustutada mis tahes kasutajakonto oma äranägemisel. Peamised põhjused, miks konto võidakse peatada või kustutada, on järgmised:

Kasutaja ei järginud Juhiseid või käesolevaid Tingimusi; ja/või mis tahes kasutajakonto poolt saadetud kommentaar peeti sobimatuks.

Teavitame teid peatamisest meili teel registreerimisel antud aadressil või järgmisel korral, kui proovite oma kontole juurde pääseda. Peatamise kestus või konto kustutamise otsus sõltub asjaoludest. Kui teie konto on peatatud või kustutatud, ei tohi te proovida uuesti registreerida ega esitada sisu teise konto kaudu ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

8. HÜVITAMINE

Hüvitate meile ja hoiate meid hüvitatud kõigi kahjude, kulude, kulude ja kohustuste eest, mis tekivad teie poolt käesolevate tingimuste rikkumise tõttu või sellega seoses.

9. SAIDI LÄBI SÕLMITUD TEHINGUD

Meie saidi kaudu sõlmitud kaupade tarnimise lepinguid reguleerivad meie tarnetingimused. CRANBOURN volitamata edasimüük® tooted on keelatud.

10. ONLINE VAIDLUSTE LAHENDUS

Tarbijad, kellel on müüjaga probleeme seoses veebist ostetud toote või teenusega, võivad vaidluse lahendada Euroopa Komisjoni veebipõhise vaidluste lahendamise (“ODR”) menetluse kaudu. Kui teil on probleeme mõne meie toote või teenusega, pääsete ODR-platvormi hüperlingile juurde siit.

11. LINGID SAIDIL

Kui sait või rakendus sisaldab linke teistele veebisaitidele ja kolmandate isikute pakutavatele ressurssidele, on need lingid esitatud ainult teie teavitamiseks. Meil ei ole nende saitide või ressursside sisu üle kontrolli ega vastuta nende eest ega mis tahes kahjude või kahjude eest, mis võivad tekkida nende saitide või ressursside kasutamisest.

Kui pole märgitud teisiti, ei ole me äriliselt seotud ühegi kolmanda osapoole tootega, millele meie saidil või rakenduses viidatakse.

12. MEIE VASTUTUS

Meie saidil kuvatav materjal on esitatud ilma garantiide, tingimuste või garantiideta selle täpsuse osas. Seadusega lubatud ulatuses välistame meie, meie ettevõtete grupi teised liikmed ja meiega seotud kolmandad isikud käesolevaga sõnaselgelt: kõik tingimused, garantiid ja muud tingimused, mis võivad muul viisil tuleneda põhikirjast, tavaõigusest või omakapitali seadusest; ja mis tahes vastutuse mis tahes otsese, kaudse või kaudse kahju või kahju eest, mis on tekkinud mis tahes kasutajale seoses saidiga või seoses saidi kasutamise, kasutamise võimetuse või kasutamise tulemustega, mis tahes sellega lingitud veebisaitidega ja mis tahes postitatud materjalidega. selle kohta, sealhulgas sissetulekute või tulude kaotus, äritegevuse kaotus, kasumi või lepingute kaotamine, eeldatavate säästude kaotus, andmete kadu, firmaväärtuse kaotus või raisatud juhtimis- või kontoriaeg, olenemata sellest, kas selle põhjuseks on delikti (sealhulgas hooletuse) lepingurikkumine või muul viisil, isegi kui see on ettenähtav, eeldusel, et see tingimus ei takista teie materiaalse vara kaotuse või kahjustumise nõudeid ega muid otsese rahalise kahju nõudeid, mis ei ole ühegi ülaltoodud kategooriaga välistatud. See ei mõjuta meie vastutust meie hooletusest tuleneva surma või kehavigastuse eest ega meie vastutust võltsitud valeandmete esitamise või põhiküsimusega seotud valeandmete esitamise eest ega ka muud vastutust, mida ei saa kohaldatava õiguse alusel välistada ega piirata.

13 . JUURDE SAIDELE

Juurdepääs meie saidile on lubatud ajutiselt ja jätame endale õiguse oma saidil pakutav teenus ilma ette teatamata tühistada või seda muuta. Me ei vastuta, kui meie sait pole mingil põhjusel igal ajal või teatud aja jooksul saadaval.

Saidi toimimine sõltub osaliselt tarkvarast. Tarkvaras on vigu. Kuigi me jälgime saiti ja püüame vigu parandada, ei saa me garanteerida, et sait või saidi mõni üksikfunktsioon on vigadeta, kogu aeg saadaval ja/või viirustevaba.

14. GARANTIID PUUDUVAD

Me ei anna mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid või kaudseid tingimusi rahuldava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse või õiguste mitterikkumise kohta. Kõik sellised kaudsed tingimused ja garantiid on käesolevaga välistatud.

15. SAIDI VÕI RAKENDUSE MUUDATUSED

Jätame endale õiguse saidi sisu igal ajal muuta. Vajadusel võime juurdepääsu saidile peatada või sulgeda määramata ajaks. Kõik saidil olevad materjalid võivad igal ajahetkel olla aegunud ja me ei ole kohustatud sellist materjali värskendama.

16. MURE

Kui teil on meie saidil ilmuva materjali pärast muret või kui näete midagi, mis teie arvates rikub käesolevaid nõudeid ja tingimusi või meie juhiseid, saatke meile e-kiri aadressil: [email protected]

17. KEHTIVUS

Kui mõni käesolevate tingimuste osa või säte osutub ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ühegi muu osa või sätte kehtivust.

18. KOGU LEPING

Need Tingimused, Juhised ja kõik neis sõnaselgelt viidatud dokumendid moodustavad kogu meievahelise lepingu ja asendavad kõik meievahelised eelnevad arutelud, kirjavahetused, läbirääkimised, varasemad kokkulepped, arusaamad või kokkulepped seoses käesolevate tingimuste sisuga. Me kõik tunnistame, et kumbki meist ei tugine ega kasuta mingeid õiguskaitsevahendeid seoses ühelegi esindusele või garantiile (olgu see tehtud süütult või hooletusest), mis ei ole sätestatud käesolevates tingimustes, juhistes või neis viidatud dokumentides. . Igaüks meist tunnistab ja nõustub, et ainus võimalik abinõu käesolevate tingimuste rikkumise korral on nende tingimuste alusel lepingu rikkumine. Miski nendes tingimustes ei piira ega välista vastutust pettuse eest.

19. JURISDIKTSIOON JA KOHALDATAVAD ÕIGUSED

Käesolevaid nõudeid ja tingimusi reguleerivad Inglise seadused. Inglismaa kohtutel on ainupädevus kõigi käesolevate tingimustega seotud vaidluste üle.

Laadimine...
Sulgege kiirvaade